NYHET! Lean Tech tilbyr 32 nettkurs, og forbedringsstøtte som kombinerer kurs, coaching, rådgivning og analysehjelp.
 • konkurransekraft
 • leantech header vision
 • LeanSixSigma IASSC
 • Online Lean Six Sigma training
 • Lean Six Sigma
Lean Tech AS styrker din konkurransekraft og bidrar til en mer bærekraftig utvikling. 

Lean Tech AS styrker din konkurransekraft gjennom effektiv ressursbruk, høy produktivitet og kundetilfredshet. 

 

rsz forretningside

Målbare resultat oppnås ved å kombinere prosesskunnskap med statistikk/analyser og ikke minst involvering av de som kjenner prosessen.


Vil du vite mer? Her er gratis videoer og pfd'er innenfor tema Lean Tech jobber med:

Måleprogram

Tilfredstill myndighetenes krav til måleprogram for utslipp!
måleprogramMiljødirektoratet krever at norske bedrifter skal dokumentere sine utslipp til jord, luft og vann. I 2010 kom et krav fra Miljødirektoratet om å etablere måleprogram for utslipp. Lean Tech har laget en video for å hjelpe deg med måleprogram.

Prosesskontroll

Oppnå kontroll på prosess variasjon!
prosesskontrollStatistisk prosesskontroll - SPC, er et verktøy for å skille mellom normal og spesiell variasjon. Du kan bruke det til å bli varslet om vedlikehold, vurdere maskiners robusthet, bestemme effekt av forbedringer og mye annet. Sjekk ut Lean Tech's video om prosesskontroll.

Effektivisering

Ta i bruk Lean Six Sigma og øk din konkurransekraft!

effektiviseringHar din bedrift høyt energi og råvareforbruk? Får dere kundeklager på kvalitet eller opplever høye kvalitetskostnader? Ønsker dere å øke kapasiteten? Her er pdf med 10 tips til forbedring og effektivisering

Tidsstyring

Nå målene dine ved å fokusere på verdiskapende aktiviteter
TidsstyringLean fokuserer på verdiskapende aktiviteter. For selvstendig næringsdrivende er tiden vår viktigste ressurs. Hvordan sikrer du at du bruker tiden din riktig? Se video om hvordan du kan oppnå bedre tidsstyring for å nå målene dine.

Måleusikkerhet

Bestem usikkerhet og feil i målingene dine!
måleusikkerhetHva bidrar til feil og usikkerhet i målingene dine? Leverandører oppgir usikkerhet for instrumenter og utstyr, men hva er den faktisk måleusikkerhet eller målefeil? Hvor mye bidrar mediet og omgivelsene til feil måling? Se video om målefeil.

Produktivitet

Oppdag kapasitetsreserver ved å måle maskineffektivitet!
produktivitetOEE (Overall Equipment Effectiveness) er et måltall for maskin effektivitet, og påvirkes av tilgjengelighet, ytelse og kvalitet. Ved å måle OEE kan du avdekke årsaker til redusert effektivitet og oppnå økt produktivitet. Se video om OEE.

Lean Engineering

Spar deg for tid, energi og misforståelser!
lean engineeringEr du interessert i lean engineering? Lean innebærer fokus på kundeverdi og å skape god flyt i prosesser. Dette kan gi tidsbesparelser for de fleste bransjer. Lean Tech har laget en pdf med 7 engineeringtips.

Online kurs

Lær Lean Six Sigma forbedringsmetode!
Online training lean six sigmaVil du bli bedre på kontinuerlig forbedring? Lean Tech selger GoLeanSixSigmas online kurs. Kursene er praktiske, morsomme, tilgjengelige, rimelige og effektive i følge deltagerne, som har gitt kursene høyeste score. Her er gratis White Belt kurs

Takk for tilliten:


allnex
cambi
twma
ewos
ringnes
tkv
Skretting
sintef
Gentian
Berendsen
3b fibreglass
parkettpartner
eramet norway
solenis
abbott
ekornes
dynea
Yara

Referanser

 • verdiskapning"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea
 • lean engineering"Sissel har jobbet som en del av Cambis prosjekt-team for to av våre prosjekter. Hennes hovedfokus har vært på prosess design, engineering og anskaffelser. Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge (engasjerte Lean Tech til å kartlegge energiforbruk, avfall og utslipp)
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Måleprogrammet skal tilfredsstille krav fra Miljødirektoratet og oppdraget inneholdt bl.a vurdering av prøvetakingsfrekvenser for å sikre representative prøver, usikkerhetsberegninger, beregninger og utarbeidelse av rapporteringsmaler o.l. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • Måleprogram"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde".
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit.
  lean six sigma kurs